Продължете към съдържанието

Фирма “Геострой Инженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора е създадена през 2003 г. с основен предмет на дейност “Геодезия, проектиране и строителство” и се явява преобретател на търговско дружество, създадено през 1995 г.

Фирма “Геострой Инженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора е създадена през 2003 г. с основен предмет на дейност “Геодезия, проектиране и строителство” и се явява преобретател на търговско дружество, създадено през 1995 г.

Предметът на дейност на фирмата е:

  • ремонт и ново строителство(доставка и монтаж) на подкранови пътища;
  • дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения;
  • геодезическо замерване за допустими отклонения и изготвяне на екзекутивни скици на подкранови пътища

ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПОДКРАНОВИ ПЪТИЩА

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ