Продължете към съдържанието

Реализирани обекти

Топлофикация Русе ЕАД, гр. Русе

Мини Марица изток ЕАД

Фирмата извършва ремонт, реконструкция, преустройство и монтаж на различни повдигателни съоръжения.

Алкомет АД гр. Шумен

Монтаж на мостови кран Liebherr, Q = 25/5 т. във фирма “Алкомет” АД, гр. Шумен

Холсим България АД с. Бели извор

DPTU Brako DOO Rastanski pat bb, Veles, Makedonia