Продължете към съдържанието

За нас

От 2007 г. дейността на фирмата е насочена към тясно сегментирана и специфична дейност – ремонт и строителство на подкранови релсови пътища, което доведе до специализиране на персонал и оборудване. Усвоиха се технологии за работа със съвременни материали на световни фирми като Gantrex , Gantrail и др.

От 2007 г. дейността на фирмата е насочена към тясно сегментирана и специфична дейност – ремонт и строителство на подкранови релсови пътища, което доведе до специализиране на персонал и оборудване. Усвоиха се технологии за работа със съвременни материали на световни фирми като Gantrex , Gantrail и др.

Към настоящият момент „Геострой Инженеринг” ЕООД е една от малкото фирми в България за извършване на тази изключително специфична дейност.

Доказателство за това е факта, че от 2013 г. сме основни подизпълнители на „Подемкран” АД гр. Габрово – водещ производител на повдигателни съоръжения в България.

Основни партньори сме на „Алкомет” АД – гр. Шумен, „Краностроене Инженеринг“ ЕООД- гр.София и редица други големи промишлени предприятия.

Основната цел на фирмата е да предлага качествено обслужване на своите клиенти, спазвайки основни положения, заложени във фирмената политика, както следва:

  • Коректни отношения с инвеститорите, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти от фирмата към конкретния обект или вид СМР;
  • Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи;
  • Стриктно спазване на работните проекти и тяхното изпълнение;
  • Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци;
  • Успешно усвояване и прилагане на нови съвременни технологии и материали при изпълнението на строително-монтажните работи.