Продължете към съдържанието

Повдигателни съоръжения

Поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения

Фирмата има сключени договори за поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения със следните фирми,в които извършва необходимите проверки  и ремонти, гарантиращи нормалната и безопасна работа на  крановете.

  • „М+С Хидравлик“ АД, гр.Казанлък;
  • „Пресков“ АД, гр.Стара Загора
  • „ТайтънМашинъри България” АД, гр.Стара Загора.

Всички видове работи, свързани с изпълнението на тези дейности, се извършват съгласно изискванията на действащите нормативни уредби за повдигателни съоръжения.