Продължете към съдържанието

Геодезически услуги

  • Периодично геодезическо заснемане на подкранови пътища в експлоатация;
  • Определяне на отклонението на оста на релсата от правата линия;
  • Определяне на отклоненията в междуосовите разстояния;
  • Определяне на разлики в котите (нивата) на релсите;
  • Екзекутивни геодезически заснемания;
  • Геометрична нивелация на подкранови пътища;
  • Трасиране по време на строителството и ремонта на подкранови пътища;
  • Геодезически услуги и проектиране в областта на кадастъра;
  • Геодезически услуги и проектиране в областта на строителството.